„Edukacja dla bezpieczeństwa”

„Edukacja dla bezpieczeństwa”

Parking przy kąpielisku miejskim SYRENKA w Białobrzegach w dniu 18 sierpnia 2020 r. był miejscem ćwiczeń oraz pikniku, w ramach akcji zainicjowanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku oraz zwrócenie uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może rekreacja wodna i promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie ograniczenie wypadków. Przypominaliśmy zasady bezpiecznego zachowania się w lesie. Seniorom zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz na zagrożenia jakie niesie „tlenek węgla”.

Dzieci i młodzież, do swojej dyspozycji miały atrakcje przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Białobrzegach, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Nadleśnictwo Dobieszyn oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Białobrzegach.

W trakcie pikniku odbył się pokaz ratownictwa wodnego zrealizowany przez WOPR Białobrzegi i NZOZ IZI-MED

Skip to content