Szkolenie Podstawowe


Szkolenie podstawowe OSP

Karta skierowania.

Program szkolenia

Prezentacje szkolenie podstawowe OSP

1 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności

1_2 Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

2 Służba wewnętrzna. Musztra

3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

4 Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

5 Drabiny pożarnicze przenośne

6 Ratowniczy sprzęt mechaniczny

7_ubrania ochronne

8_Agregaty prądotwórcze i odymiające (1)

9 Sprzęt ochrony dróg oddechowych

10 Podstawy fizykochemii spalania

11 Spalanie wybuchowe

12 Pożar i jego rozwój

12_2_Pożar choinki

13 Materiały niebezpieczne

14 Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

15 Zadania strażaków w zastępie

16 Podstawy organizacji akcji gaśniczej

17_Rozwijanie_linii_zajmowanie_stanowisk_gaśniczych

18 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

19_Formy działań gaśniczych

20 Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

22 Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

23 Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

23 Wypadki drogowe II – Aktualizacja 2014r

24 Budowa pojazdów samochodowych

25 Ratownicze zestawy hydrauliczne

26 ratownicze zestawy pneumatyczne

26_2 Ratownicze zestawy pneumatyczne

27 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

28 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych ciężarowych i autobusów

29 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

29_2 Podstawowe zadania straż_ratown_OSP w czasie dział_chem-eko

30 Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

31 Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

32 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

33 Zjawisko powodzi

33_2 Usuwanie skutków powodzi

33_3 Sprzęt ratownictwa wodnego

33_4 Czynności członka załogi łodzi ratowniczej

33_5 Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi ratownictwo na wodach

35_Organizacja_łączności_i_dowodzenia

37 Pierwsza pomoc przedmedyczna

Recertyfikacja Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

  1. Pytania do egzaminu z zakresu KPP
  2. Formularz zgłoszeniowy na egzamin sprawdzający KPP

Skip to content