Praca

Ocena końcowa (suma punktów z etapu IV i V)

Uwaga! Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o skierowaniu na komisję lekarską.

25.10.2018r.


Wyniki V ETAPU naboru kandydatów do służby przygotowawczej

Uwaga! Kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o skierowaniu na komisję lekarską.

23.10.2018r.


Wyniki IV ETAPU naboru kandydatów do służby przygotowawczej

Uwaga! Kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej
tylko i wyłącznie w wyznaczonym terminie.

19.10.2018r.


Wyniki III ETAPU naboru kandydatów do służby przygotowawczej

Uwaga! Dokumenty powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem
„za zgodność z oryginałem”.


Wyniki II ETAPU naboru kandydatów do służby przygotowawczej


Wyniki I ETAPU naboru kandydatów do służby przygotowawczej


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej    plik PDF (738 KB)

OświadczenieZgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 05 października 2018r. (piątek do godz. 15:30)
(liczy się data wpływu a nie data stempla pocztowego).

POBIERZ Z BIP

Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej    plik PDF (738 KB)

OświadczenieZgoda na przetwarzanie danych osobowych.


21.09.2018 r.W  celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. Nr 1313).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz  zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt.  ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

Skip to content