Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach prowadzi dystrybucję środków ochrony dla uczniów i nauczycieli

Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach prowadzi dystrybucję środków ochrony dla uczniów i nauczycieli

Środki ochrony indywidualnej zostały zapewnione przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach akcji do 24. białobrzeskich szkół i placówek oświatowych trafiło 15 250 sztuk maseczek ochronnych oraz 2600 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Materiały trafiają bezpośrednio do placówek edukacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkoły na potrzeby uczniów i nauczycieli. W akcję zaangażowane jest również powiatowe centrum zarządzania kryzysowego oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

W najbliższych dniach strażacy rozpoczną akcję dostarczania bezpłatnych środków ochrony indywidualnej do przedszkoli, które zgłosiły zapotrzebowanie w Ministerstwie Zdrowia poprzez specjalnie przygotowany formularz. Dyrektor placówki powinien określić liczbę uczniów i nauczycieli pracujących w szkole lub przedszkolu. Dzięki temu Ministerstwo Zdrowia oszacuje wielkość dostawy.

Skip to content