XVI edycja programu „Dzień Przedsiębiorczości”

XVI edycja programu „Dzień Przedsiębiorczości”

Po raz XVI Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała „Dzień Przedsiębiorczości” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
20 marca 2019 r. piątka uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach im. Stanisława Staszica odbyła jednodniową praktykę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

„Dzień Przedsiębiorczości” w straży pożarnej

Uczniom zostały przestawione podstawowe zasady BHP obowiązujące w komendzie i JRG oraz zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ponadto praktykanci zostali zapoznani z charakterem pracy na poszczególnych stanowiskach, jakie wchodzą w strukturę Komendy Powiatowej oraz dowiedzieli się, jakie należy spełnić kryteria, aby zostać strażakiem.

Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu białobrzeskiego a następnie udali się porozmawiać z dyspozytorem Państwowej Straży Pożarnej.  Na zakończenie „Dnia przedsiębiorczości” uczniowie mogli zobaczyć z bliska ćwiczenia strażaków oraz spróbować ugasić pożar przy pomocy gaśnicy proszkowej.

Ewakuacja poszkodowanego z pojazdu.
Gaszenie przy pomocy gaśnicy proszkowej.
Skip to content