Sprzęt ochrony osobistej dla strażaków

Sprzęt ochrony osobistej dla strażaków

3 czerwca 2020 roku miało miejsce kolejne wydanie sprzętu ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. Operację wydania przeprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 6 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy oraz z Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonuje zakupów środków ochrony indywidualnej, (z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z pandemią COVID-19) w celu zabezpieczenia działań strażaków PSP oraz druhów ochotniczych straży pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Otrzymany sprzęt:

 • GENERATOR OZONU 40 G/H – 1 SZT.
 • PRZYŁBICE – 15 SZT.
 • GOGLE/OKULARY OCHRONNE – 25 SZT.
 • RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE – 1200 SZT.
 • MASECZKI CHIRURGICZNE – 1300 SZT.
 • PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI – 180 L.
 • PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK – 130 L.
 • MASECZKI – FFP2 – 180 SZT.
 • MASECZKI FFP3 – 10 SZT.
 • UBRANIA OCHRONNE TYP 4B – 23 SZT.

Darowizny dla mazowieckich strażaków

W maju 2020 roku mazowieccy strażacy otrzymali darowizny w postaci wody mineralnej ponad 4600 butelek od firmy Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Węgierskiej Górze oraz 8100 butelek napojów z dodatkiem witamin od Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu.

Ponadto, Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z siedzibą w Warszawie przekazał strażakom 2000 sztuk maseczek ochronnych.

Skip to content