Nowy sprzęt w jednostce – SKOKOCHRON

Nowy sprzęt w jednostce – SKOKOCHRON

Widok z trzeciego piętra na skokochron ok. 10 m

8 października 2020 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP z terenu województwa mazowieckiego. Strażacy Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia w Pionkach  KW PSP w Warszawie, w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosława Nowosielskiego, przekazali sprzęt jednostkom organizacyjnym PSP woj. mazowieckiego.

Realizacja przedsięwzięcia została zainicjowana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
    sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w zakresie realizacji kluczowego zadania.

W pracach komisji odbiorowych w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – zastępca naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele komend powiatowych i miejskich PSP, przyszli użytkownicy skokochronów.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców (złożono cztery oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Opracowanie: st. bryg. Piotr Równicki – naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Skokochron Rekord Rescue Sp. z o.o.  do 16 m.

Skip to content