Nowi strażacy w powiecie białobrzeskim

Nowi strażacy w powiecie białobrzeskim

W Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach 05. lipca 2020 r. zakończono trwające od 01. lutego 2020 r. szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło 34 strażaków ratowników w tym 12 z jednostek OSP wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 33 strażaków z okolicznych jednostek OSP powiatu białobrzeskiego, cztery osoby przystąpią do egzaminu w późniejszym terminie poprawkowym. Egzamin końcowy praktyczny składał się z 6 zagadnień na 5 stanowiskach: pożar piwnicy, pożar samochodu, pożar mieszkania na pierwszym piętrze (gaszenie zewnętrzne i wewnętrzne), pożar garażu.

Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym
z warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Druhowie, którzy ukończyli kurs podstawowy od 05 lipca 2020r.  wzmacniają działania strażaków w powiecie białobrzeskim.

Skip to content