Działania przeciw koronawirusowi

Działania przeciw koronawirusowi

W związku z panująca pandemią SARS Cov-2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach rozdysponowała środki ochrony osobistej wśród sześciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wytypowanych do wsparcia działań związanych z koronawirusem. Wyposażenie zostało przekazane z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Łącznie w powiecie białobrzeskim jednostkom OSP przekazano 600 szt. rękawiczek jednorazowych, 270 maseczek jednorazowych oraz 10 litrów płynu dezynfekującego. Dystrybucja przebiegała z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzeganiem obowiązujących zasad oraz reżimu sanitarnego.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu białobrzeskiego prowadzą działania wspierające walkę z koronawirusem. Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie udostępniła namiot pneumatyczny wraz z nagrzewnicą, w celu pełnienia funkcji polowej izby przyjęć. Namiot jest rozstawiony przed budynkiem Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie.

Skip to content