Ćwiczenia – pożar w Areszcie Śledczym w Stawiszynie

Ćwiczenia – pożar w Areszcie Śledczym w Stawiszynie

Pracownik aresztu śledczego podczas prac biurowych dostrzegł pożar instalacji elektrycznej w serwerowni. Doszło do zadymienia całego korytarza budynku administracyjnego. Pożarem zostało objęte całe pomieszczenie serwerowni. Pracownik powiadomił o pożarze dyrektora aresztu a sam podjął próbę gaszenia. Dyrektor aresztu powiadomił straż pożarną i podjął
decyzję o ewakuacji pracowników z obiektu administracyjnego ze względu na wzrastające zadymienie. Podczas próby gaszenia pożaru i ewakuacji jeden z pracowników zasłabł i nie może wydostać się na zewnątrz.

Pracownik zatruł się dymem i traci przytomność.

Nikomu nic się nie stało! Zaprezentowany scenariusz to tylko ćwiczenia, mające na celu doskonalenie prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia pożaru, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, współdziałania służb w przypadku pojawienia się zagrożeń na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Wszystkie cele ćwiczeń, które odbyły się 23 września 2020r. zostały zrealizowane, co pozwoliło dokonać pozytywnej oceny gotowości operacyjno – technicznej sił i środków biorących udział w akcji.

Skip to content