Ćwiczenia – gaszenie pożaru tartaku (Brzeska Wola)

Ćwiczenia – gaszenie pożaru tartaku (Brzeska Wola)

W dniu 01 lipca 2020 odbyły się pierwsze ćwiczenia z gaszenia pożarów obiektów. Ćwiczenia przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego z Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach. W manewrach wzięło udział 5 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej: JRG Białobrzegi, OSP Stawiszyn, OSP Stromiec, OSP Sucha, OSP Piróg.

Założeniem ćwiczeń było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm poszkodowanym pracownikom oraz ugaszenie pożaru tartaku przy podaniu trzech prądów wody .

W czasie ćwiczeń doskonalono:
– dostarczanie wody na duże odległości,
– prowadzenie łączności dowodzenia i współdziałania z podziałem na odcinki bojowe,
– współdziałanie pomiędzy jednostki PSP i OSP,
– sprawdzenie praktyczne możliwości taktycznych i technicznych posiadanego sprzętu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że pracownik tartaku podczas pracy przy urządzeniu do cięcia drzewa doznaje urazu (amputacji ręki). Jednocześnie współpracownik dostrzega zwarcie instalacji elektrycznej w traku taśmowym. Na skutek zwarcia dochodzi do pożaru w budynku produkcyjno-magazynowym. Doszło do zadymienia całego pomieszczenia. Pożarem został objęty skład drewna znajdujący się w budynku.  Pracownik powiadomił o pożarze i poszkodowanym właściciela tartaku a sam podjął próbę gaszenia. Właściciel firmy powiadomił straż pożarną i podjął decyzję
o ewakuacji obiektu ze względu na wzrastające zadymienie Poszkodowany pracownik zasłabł i nie może wydostać się na zewnątrz.

Skip to content